Tin tức - thông báo

- Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới;

- Thực hiện Công văn số 1687/BGDĐT-GDTC ngày 18/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học;

- Thực hiện Công văn số 2116/BYT-DP ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia.

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị, người lao động và người học nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Đảm bảo an toàn giao thông

Quán triệt cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động và người học nghiêm túc thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy”.

Phối hợp chặt chẽ cơ quan công an để xử lý kịp thời các nội dung, vấn đề phát sinh liên quan đến thực hiện qui định về an toàn giao thông đối với cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý.

2. Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn hiện nay; nhằm tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống và kiểm soát tình hình dịch, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời bảo đảm an toàn sức khỏe cho phụ huynh và sinh viên. Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người lao động và người học thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch như vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường, lớp học, khu vực làm việc, đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ sắp tới; thường xuyên cập nhật thông tin phòng ngừa dịch bệnh để nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội.

Trong trường hợp khẩn cấp, cần thiết hoặc có những vấn đề phát sinh ngoài phạm vi giải quyết, các đơn vị vui lòng thông tin về Phòng Chính trị - Công tác sinh viên để phối hợp xử lý. Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh đề nghị Trưởng các đơn vị phối hợp các tổ chức đoàn thể, phổ biến những nội dung trên tới người lao động và người học.

Trân trọng./.