Tin tức - thông báo
     Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc cấp giấy xác nhận sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên toàn trường việc đăng ký cấp Giấy xác nhận sinh viên theo hình thức trực tuyến như sau:
 
Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin theo đường dẫn https://portal.huflit.edu.vn
Bước 2: Chọn vào mục “Xin giấy xác nhận” trong menu “Chức năng trực tuyến”.
Bước 3: Chọn loại Giấy xác nhận và nội dung cần xác nhận theo yêu cầu.
Bước 4: Chọn nơi nhận “Cơ sở Sư Vạn Hạnh” hoặc “Cơ sở Hóc Môn”.
Bước 5: Chọn vào ô “Đăng ký” để kết thúc việc đăng ký.
 
     Việc cấp Giấy xác nhận sinh viên theo hình thức trực tuyến sẽ được áp dụng kể từ ngày 05/9/2022. Thời gian và địa điểm nhận giấy xác nhận, cụ thể như sau:
 
Cơ sở Sư Vạn Hạnh: Sau 15g00 các ngày Thứ hai, tư và sáu hàng tuần tại Thùng trả hồ sơ trước Phòng CT-CTSV, sảnh B, cơ sở Sư Vạn Hạnh.
Cở sở Hóc Môn: Sau 15g30 các ngày Thứ hai, tư và sáu hàng tuần tại Phòng CT-CTSV, Sảnh Khu A, cơ sở Hóc Môn.
 
Lưu ý:
     - Sinh viên có thể kiểm tra tiến trình in Giấy xác nhận trong mục trạng thái. Trường hợp sinh viên đăng ký giấy xác nhận mà chưa hoàn thành việc in giấy, sinh viên không thể đăng ký thêm. (Xem Hướng dẫn quy trình cấp giấy xác nhận sinh viên online đính kèm).
 
     - Đề nghị Sinh viên nghiêm túc thực hiện việc đăng ký cấp giấy xác nhận sinh viên. Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký giấy xác nhận sinh viên, mà sinh viên không đến nhận giấy đã đăng ký, Trường sẽ thu hồi giấy xác nhận và trừ điểm rèn luyện sinh viên tại Điều 5 của Bảng chấm điểm rèn luyện trong học kỳ gần nhất thực hiện việc đánh giá Rèn luyện sinh viên.
 
     - Thông báo này thay thế cho Thông báo số 85/TB-ĐNT, ngày 12/8/2020 về việc Cấp giấy xác nhận sinh viên theo hình thức đăng ký trực tuyến.
 
Trân trọng./.