Tin tức - thông báo

- Sau khi có thông báo đóng tiền học phí mỗi đầu học kỳ, nhà trường sẽ đính kèm hướng dẫn Gia hạn học phí.

- Sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể đóng học phí đúng hạn, hoặc không thể đóng đủ học phí theo quy định, đề nghị sinh viên thực hiện thủ tục xin gia hạn thời gian đóng học phí:

     - Bước 1: Tải đơn xin gia hạn đóng học phí theo mẫu đã đăng trên website Trường. (Tải mẫu đơn tại đây)

     - Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu

     - Bước 3: Nộp đơn đã điền đủ thông tin về văn phòng Khoa theo thời gian đã nêu rõ trong thông báo đóng học phí. Các Khoa tổng hợp và gửi về Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên. Thời gian hoàn tất học phí của sinh viên được phép gia hạn tối đa 01 tháng tính từ hạn chót đóng học phí theo quy định.

     Lưu ý: 

     - Đơn xin gia hạn nộp học phí hợp lệ là đơn phải có chữ ký của người viết đơn và xác nhận của địa phương (bao gồm chữ ký và đóng dấu tròn, mực dấu màu đỏ). Sinh viên theo dõi kết quả xét duyệt gia hạn học phí đăng trên website Trường.

     - Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí hoặc không đóng học phí đúng hạn sẽ: cảnh cáo học vụ, không được giải quyết thi cuối học kỳ, làm khóa luận, không được giới thiệu thực tập và chứng nhận các hồ sơ, giấy tờ liên quan; đồng thời tùy theo mức độ có thể bị xử lý buộc ngưng học hoặc thôi học theo quy định.