Tin tức - thông báo

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-ĐNT ngày 16/8/2023 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024, Nhà trường thông báo lịch sinh hoạt dành cho sinh viên khóa 2022 (năm II), khóa 2021 (năm III) và khóa 2020 (năm IV), cụ thể như sau:

1. Hình thức sinh hoạt: Trực tiếp và Trực tuyến

2. Thời gian và địa điểm: Từ tháng 9/2023 đến hết tháng 11/2023

                                        (Lịch chi tiết trong phụ lục đính kèm)

3. Nội dung sinh hoạt: Phụ lục đính kèm

4. Quy định trong sinh hoạt công dân

  • Sinh viên phải luôn đeo thẻ sinh viên, tham gia các buổi sinh hoạt đúng giờ và vui lòng có mặt trước 15 phút để điểm danh, ổn định chỗ ngồi trước khi buổi sinh hoạt bắt đầu.
  • Các buổi sinh hoạt sẽ được điểm danh, tính vào điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 – 2024, sinh viên cần lưu ý tham dự đầy đủ theo đúng quy định. Sau khi kết thúc mỗi đợt sinh hoạt, sinh viên phải hoàn thành Bài thu hoạch và Khảo sát để ghi nhận kết quả đánh giá việc tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024. Thời gian làm bài thu hoạch và khảo sát khoảng 30 phút.
  • Đánh giá kết quả và điểm rèn luyện: Sinh viên được đánh giá hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên sẽ cộng 10 điểm vào mục “Được xác nhận hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân” trong HK1 năm học 2023 – 2024 tại mục III, Điều 6, khoản 1 trong Bảng điểm rèn luyện, khi tham gia sinh hoạt và làm bài thu hoạch đạt tổng từ 80 điểm trở lên, cụ thể:
  • Tham gia sinh hoạt chuyên đề trực tuyến, tự nghiên cứu tài liệu và điểm danh: 20 điểm.
  • Thực hiện bài thu hoạch đối với chuyên đề sinh hoạt trực tuyến với 20 câu hỏi trắc nghiệm, trong thời gian 10 phút: 20 điểm.
  • Tham gia sinh hoạt trực tiếp: 40 điểm.

Thực hiện bài thu hoạch các chủ đề sinh hoạt trực tiếp với 20 câu hỏi trắc nghiệm, trong thời gian 10 phút: 20 điểm.

5. Sinh viên có kết quả “Không đạt” phải làm bài thu hoạch lại

Sau khi kết thúc các đợt sinh hoạt và công bố kết quả, Phòng CT-CTSV sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra lại đối với những sinh viên có kết quả “Không đạt” trong Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2023 – 2024 bằng hình thức trực tuyến thông qua hệ thống Moodle.

Nếu sinh viên có thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng CT-CTSV qua email ctctsv@huflit.edu.vn hoặc gọi theo số hotline 1900 2603 để được hướng dẫn, giải đáp.

Đề nghị các Khoa thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên thông báo này; các đơn vị có liên quan và sinh viên năm II, III và IV các khóa 2022, 2021 và 2020 thực hiện nghiêm túc để tuần sinh hoạt đạt chất lượng và hiệu quả./.

PHỤ LỤC

1. Phụ lục 1: Lịch sinh hoạt trực tuyến (Xem PDF tại đây)

2. Phụ lục 2: Lịch sinh hoạt trực tiếp khoa Quản trị kinh doanh (Xem PDF tại đây)

3. Phụ lục 3: Lịch sinh hoạt trực tiếp khoa Quan hệ Quốc tế (Xem PDF tại đây)

4. Phụ lục 4: Lịch sinh hoạt trực tiếp khoa Ngoại ngữ (Xem PDF tại đây)

5. Phụ lục 5: Lịch sinh hoạt trực tiếp khoa Luật (Xem PDF tại đây)

6. Phụ lục 6: Lịch sinh hoạt trực tiếp khoa Kinh tế - Tài chính (Xem PDF tại đây)

7. Phụ lục 7: Lịch sinh hoạt trực tiếp khoa Du lịch - Khách sạn (Xem PDF tại đây)

8. Phụ lục 8: Lịch sinh hoạt trực tiếp khoa Công nghệ thông tin (Xem PDF tại đây)

9. Phụ lục 9: Lịch sinh hoạt trực tiếp khoa Ngôn ngữ và văn hoá phương Đông (Xem PDF tại đây)