Tin tức - thông báo

     Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-ĐNT ngày 16/8/2023 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo về lịch sinh hoạt của Ban chủ nhiệm khoa với Tân sinh viên Khóa 29 – 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm : (theo lịch đính kèm)

2. Hình thức tổ chức: Sinh hoạt trực tiếp

3. Quy định trong sinh hoạt với Ban Chủ nhiệm khoa

- Các buổi sinh hoạt sẽ được điểm danh, tính vào điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2023 – 2024, sinh viên cần lưu ý tham dự đầy đủ theo đúng quy định.

- Khi tham gia sinh hoạt sinh viên cần ứng xử văn minh, tôn trọng, lễ phép với thầy, cô Ban chủ nhiệm khoa, giảng viên cố vấn, chuyên viên khoa. Sinh viên cần chủ động chuẩn bị những câu hỏi liên quan đến ngành học và các nội dung khác của khóa học để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả, thiết thực hơn.

- Sinh viên tham gia sinh hoạt với BCN Khoa được ghi nhận 3 điểm vào mục “Tham gia các hoạt động, các buổi sinh hoạt chính trị - xã hội từ cấp khoa trở lên tổ chức hoặc huy động” trong HK1 năm học 2023 – 2024 tại Điều 6 trong Bảng điểm rèn luyện.

     Nếu sinh viên có thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng CT-CTSV qua email ctctsv@huflit.edu.vn hoặc hotline: 1900 2603 để được hướng dẫn, giải đáp.

     Đề nghị các Khoa thông tin đầy đủ, kịp thời đến Tân sinh viên khóa 29 – 2023 nội dung thông báo này và thực hiện nghiêm túc để tuần sinh hoạt đạt chất lượng và hiệu quả./.

LỊCH SINH HOẠT CHI TIẾT


 

Mọi thắc mắc về chi tiết, sinh viên vui lòng gửi email đến Văn phòng khoa để được hướng dẫn và giải đáp. Sinh viên phải sử dụng email nội bộ do Trường cấp mới (MSSV@st.huflit.edu.vn) để được phản hồi, cụ thể như sau:

  • Khoa Quản trị kinh doanh: qtkd@huflit.edu.vn
  • Khoa Ngoại ngữ: nn@huflit.edu.vn
  • Khoa Công nghệ thông tin: vpkhoacntt@huflit.edu.vn
  • Khoa Luật: luat@huflit.edu.vn
  • Khoa Kinh tế - Tài chính: kttc@huflit.edu.vn
  • Khoa Quan hệ quốc tế: qhqt@huflit.edu.vn
  • Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông: dp@huflit.edu.vn
  • Khoa Du lịch – Khách sạn: dlks@huflit.edu.vn

Trân trọng./.