Tin tức - thông báo

Hoạt động Chăm sóc sức khỏe thể chất.

 • Báo cáo chuyên đề: Chăm sóc sức khỏe bản thân
 • Báo cáo viên: ThS. Tiêu Thảo Ngân – Chuyên viên Tổ Y tế
 • Thời gian tổ chức: 8g30 – 11g30, ngày 21/11/2023 (Thứ Ba)
 • Địa điểm: Hội trường Cơ sở Hóc Môn
 • Số lượng sinh viên tham gia: tối đa 550 sinh viên
 • Hình thức đăng ký: Sinh viên thực hiện đăng ký tham gia chuyên đề bằng mail sinh viên trường cấp có dạng mssv@st.huflit.edu.vn trên nền tảng Microsoft Form
 • Thời gian đăng ký tham gia: từ ngày ra thông báo cho đến 20g00 ngày 18/11/2023.
 • Link đăng ký: https://forms.office.com/r/XGka7M7g3C

Nội dung:

+ Phần 1: Từ 8g30 – 10g00: Trình bày của báo cáo viên.

+ Phần 2: Từ 10g00 – 11g30: Trao đổi, giải đáp các thắc mắc của sinh viên về các vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề.

Lưu ý:

 • Sinh viên tham gia chuyên đề có mặt trước thời gian bắt đầu 15 phút để điểm danh và ổn định chỗ ngồi.
 • Sinh viên đã đăng ký nhưng không tham gia sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo qui định.
 • Danh sách sinh viên đăng ký tham gia thành công sẽ được đăng tải trên Fanpage Phòng Chính trị - Công tác sinh viên HUFLIT trước thời gian diễn ra chuyên đề 03 ngày.