Tin tức - thông báo
 • Báo cáo chuyên đề: Sẵn sàng là sinh viên HUFLIT
 • Báo cáo viên: ThS.NCS Mai Mỹ Hạnh – Phó Trưởng khoa Tâm lý Trường Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh
 • Thời gian tổ chức: 13g30 – 16g30, ngày 22/11/2023 (Thứ Tư)
 • Địa điểm: Hội trường lầu 6 – cơ sở Sư Vạn Hạnh
 • Số lượng sinh viên tham gia: tối đa 550 sinh viên
 • Hình thức đăng ký: Sinh viên thực hiện đăng ký tham gia chuyên đề bằng mail sinh viên trường cấp có dạng mssv@st.huflit.edu.vn trên nền tảng Microsoft Form
 • Link đăng ký: https://forms.office.com/r/LxNAd5BY1v
 • Thời gian đăng ký tham gia: từ ngày ra thông báo cho đến 20g00 ngày 19/11/2023.

Nội dung:

+ Phần 1: Từ 13g30 – 15g00: Trình bày của báo cáo viên

+ Phần 2: Từ 15g00 – 16g30: Trao đổi, giải đáp các thắc mắc của sinh viên về các vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề.

Lưu ý:

 • Sinh viên tham gia chuyên đề có mặt trước thời gian bắt đầu 15 phút để điểm danh và ổn định chỗ ngồi.
 • Sinh viên đã đăng ký nhưng không tham gia sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo qui định.
 • Danh sách sinh viên đăng ký tham gia thành công sẽ được đăng tải trên Fanpage Phòng Chính trị - Công tác sinh viên HUFLIT trước thời gian diễn ra chuyên đề 03 ngày.