Tin tức - thông báo

Nhằm đảm bảo tiến độ học tập, trường điều chỉnh TKB các lớp học phần Giáo dục thể chất 2 trong học kỳ 2 (2023 - 2024).

Thời gian bắt đầu học: từ thứ Hai, ngày 25/12/2023.

Sinh viên kiểm tra email sinh viên và thời khóa biểu đã cập nhật trên trang cá nhân.

Trân trọng.