Tin tức - thông báo

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc chuyển hình thức học tập trực tiếp sang hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức học tập trực tuyến

Từ ngày 29/01/2024 đến hết ngày 30/01/2024.

2. Hình thức học tập trực tuyến

- Sinh viên học tập trực tuyến thông qua hệ thống Moodle hoặc MS Teams theo thời khóa biểu vào 2 ngày nói trên (giảng viên sẽ có thông báo và hướng dẫn hình thức học trực tuyến cho sinh viên trước khi buổi học diễn ra).

- Riêng đối với môn Giáo dục thể chất, sinh viên vẫn học trực tiếp theo thời khóa biểu.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện theo thông báo của Nhà trường và theo hướng dẫn của giảng viên./.