Tin tức - thông báo

Hiện tại, Phòng ĐTĐH đã cập nhật kết quả thi kết thúc học phần các môn học trong học kỳ 1 năm học 2023-2024 trên cổng portal, sinh viên vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân trên cổng portal để xem kết quả thi.

Nếu có thắc mắc, khiếu nại về kết quả thi, sinh viên vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa để được kiểm tra hoặc hướng dẫn làm đơn phúc khảo.

Thời gian phúc khảo tại Khoa: đến hết ngày 23/02/2024.

Trân trọng./.