Tin tức - thông báo

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-ĐNT ngày 23/02/2024 về việc tổ chức “Đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với sinh viên” năm học 2023 – 2024” của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh;

Nay nhà Trường thông báo lịch đối thoại giữa lãnh đạo cấp Khoa với sinh viên năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

STT

KHOA

THỜI GIAN

KHÓA

HÌNH THỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Ngoại  ngữ

09g00 – 10g30, ngày 05/3/2024 (Thứ 3)

2023 – Ngôn ngữ anh

Trực tuyến

Microsoft Teams

10g30 – 12g00, ngày 05/3/2024 (Thứ 3)

 

2023 – Ngôn ngữ Trung Quốc

Trực tuyến

Microsoft Teams

09g00 – 10g30, ngày 06/3/2024 (Thứ 4)

2022 – Ngôn ngữ anh

Trực tuyến

Microsoft Teams

10g30 – 12g00, ngày 06/3/2024 (Thứ 4)

 

2022 – Ngôn ngữ Trung Quốc

Trực tuyến

Microsoft Teams

09g00 – 10g30, ngày 07/3/2024 (Thứ 5)

2021 – Ngôn ngữ anh

Trực tuyến

Microsoft Teams

10g30 – 12g00, ngày 07/3/2024 (Thứ 5)

 

2021 – Ngôn ngữ Trung Quốc

Trực tuyến

Microsoft Teams

09g00 – 10g30, ngày 08/3/2024 (Thứ 6)

2020 – Ngôn ngữ anh

Trực tuyến

Microsoft Teams

10g30 – 12g00, ngày 08/3/2024 (Thứ 6)

2020 – Ngôn ngữ Trung Quốc

Trực tuyến

Microsoft Teams

15g00 – 16g30

ngày 08/3/2024 (Thứ 6)

Lịch dự phòng

Trực tuyến

Microsoft Teams

2

Luật

15g00 – 16g30, ngày 04/3/2024 (Thứ 2)

2023; 2022; 2021 và 2020

Trực tuyến

Microsoft Teams

3

Quản trị kinh doanh

09g00 – 11g30

ngày 07/3/2024

(Thứ 5)

2023

Trực tuyến

Microsoft Teams

18g30 – 21g30

ngày 05/3/2024

(Thứ 3)

2022

Trực tuyến

Microsoft Teams

18g30 – 22g00

ngày 06/3/2024

(Thứ 4)

2021

Trực tuyến

Microsoft Teams

09g30 – 11g30

ngày 12/3/2024

(Thứ 3)

2020

Trực tiếp

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

4

Kinh tế - Tài chính

14g00 – 16g00, ngày 06/3/2024 (Thứ 4)

2023 và 2022

Trực tuyến

Microsoft Teams

14g00 – 16g00, ngày 11/3/2024 (Thứ 2)

2021 và 2020

Trực tuyến

Microsoft Teams

5

Công nghệ thông tin

13g30 – 15g00, ngày 04/3/2024 (Thứ 2)

2023

T23101 đến T23108

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

&

Microsoft Teams

15g00 – 16g30, ngày 04/3/2024 (Thứ 2)

2023

T23109 đến T23117; Thương mại điện tử

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

&

Microsoft Teams

08g00 – 09g30, ngày 11/3/2024 (Thứ 2)

2023

T2301H đến T2307H; Thương mại điện tử

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường

Cơ sở Hóc Môn

&

Microsoft Teams

08g00 – 09g30, ngày 06/3/2024 (Thứ 4)

2022

PM2201 đến PM2219

Trực tuyến

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

&

Microsoft Teams

09g30 – 11g30, ngày 06/3/2024 (Thứ 4)

2022

Hệ thống thông tin; An ninh mạng; Khoa học dữ liệu

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

&

Microsoft Teams

09g30 – 11g30, ngày 11/3/2024 (Thứ 2)

2021

PM2101 đến PM2111

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường

Cơ sở Hóc Môn

&

Microsoft Teams

13g30 – 15g00, ngày 11/3/2024 (Thứ 2)

2021

Hệ thống thông tin; An ninh mạng; Khoa học dữ liệu

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường

Cơ sở Hóc Môn

&

Microsoft Teams

13g30 – 15g00, ngày 09/3/2024 (Thứ 7)

2020

Trực tiếp

&

Trực tuyến

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

&

Microsoft Teams

6

Quan hệ quốc tế

08g00 – 09g30, ngày 11/3/2024 (Thứ 2)

2023

Trực tiếp

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

09g30 – 10g30, ngày 11/3/2024 (Thứ 2)

2022

Trực tiếp

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

08g30 – 10g00, ngày 14/3/2024 (Thứ 5)

2021

Trực tiếp

Hội trường

Cơ sở Hóc Môn

10g30 – 11g30, ngày 11/3/2024 (Thứ 2)

2020

Trực tiếp

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

7

Du lịch – Khách sạn

10g30 – 11g30, ngày 08/3/2024 (Thứ 6)

2023; 2022 và 2020

Trực tiếp

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

09g00 – 10g00, ngày 15/3/2024 (Thứ 6)

2021

Trực tiếp

Hội trường

Cơ sở Hóc Môn

8

Ngôn ngữ và văn hóa phương Đông

08g00 – 09g00, ngày 08/3/2024 (Thứ 6)

2023

Trực tiếp

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

08g30 – 09g30, ngày 12/3/2024 (Thứ 3)

2022

Trực tiếp

Hội trường Lầu 6

Cơ sở Sư Vạn Hạnh

20g00 – 21g00, ngày 12/3/2024 (Thứ 3)

2021

Trực tuyến

Microsoft Teams

19g00 – 20g00, ngày 12/3/2024 (Thứ 3)

2020

Trực tuyến

Microsoft Teams

Nhà trường đề nghị sinh viên tham gia đầy đủ và yêu cầu các Khoa có biện pháp thông báo, nhắc nhở đến các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng./.