Tin tức - thông báo

Hoạt động Chăm sóc sức khỏe tinh thần

 • Báo cáo chuyên đề: Vượt căng thẳng – Quẳng lo toan
 • Báo cáo viên: ThS. Tiêu Thảo Ngân – Tổ Y tế, Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên
 • Thời gian tổ chức: 

Tổ chức Đợt 1:

  • + Thời gian: 8g30 – 11g30, ngày 28/03/2024 (Thứ Năm);
  • + Địa điểm: Hội trường – Cơ sở Hóc Môn;
  • + Số lượng sinh viên tham gia: tối đa 600 sinh viên.

Tổ chức Đợt 2:

  • + Thời gian: 13g00 – 16g00, ngày 04/04/2024 (Thứ Năm);
  • + Địa điểm: Hội trường lầu 6 – Cơ sở Sư Vạn Hạnh;
  • + Số lượng sinh viên tham gia: tối đa 500 sinh viên.
 • Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký tham gia chuyên đề “Vượt căng thẳng – Quẳng lo toan” theo thông báo đăng tải tại Fanpage Phòng Chính trị - Công tác sinh viên HUFLIT (https://www.facebook.com/huflitctsv).
 • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo cho đến 20g00 ngày 22/03/2024 đối với Đợt 1, từ ngày ra thông báo đến 20g00 ngày 29/03/2024 đối với Đợt 2.
 • Link đăng ký: https://forms.office.com/r/CbhfH3FdcL

 

Nội dung:

+ Phần 1: Trình bày của báo cáo viên;

+ Phần 2: Trao đổi, giải đáp các thắc mắc của sinh viên về các vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề.

Lưu ý:

 • Sinh viên tham gia chuyên đề có mặt trước thời gian bắt đầu 15 phút để điểm danh và ổn định chỗ ngồi.
 • Sinh viên đã đăng ký nhưng không tham gia sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo qui định.
 • Danh sách sinh viên đăng ký tham gia thành công sẽ được đăng tải trên Fanpage Phòng Chính trị - Công tác sinh viên HUFLIT trước thời gian diễn ra chuyên đề 03 ngày.