Tin tức - thông báo

     Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-ĐNT ngày 23/02/2024 về việc tổ chức “Đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với sinh viên” năm học 2023 – 2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh;

     Nhà Trường thông báo đến sinh viên về thời gian và địa điểm tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

* Đợt 1:

- Thời gian: 09g00, ngày 29 tháng 3 năm 2024 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Hội trường lầu 6, cơ sở Sư Vạn Hạnh. (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

* Đợt 2:

- Thời gian: 09g00, ngày 02 tháng 4 năm 2024 (thứ Ba).

- Địa điểm: Hội trường cơ sở Hóc Môn (số 806, Quốc lộ 22, ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh).

     Đối tượng tham dự: Theo kế hoạch số 10/KH-ĐNT ngày 23/02/2024. (Đối với đối tượng là sinh viên, phải theo danh sách phân bổ chỉ tiêu tham dự của các Khoa đã gửi về Phòng CT-CTSV). Sinh viên cần chuẩn bị sẵn các câu hỏi ngắn gọn, tập trung những nội dung và vấn đề phát sinh kể từ sau đối thoại cấp khoa để phản ánh trong buổi họp. (Danh sách sinh viên đính kèm)

     Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách theo sự điều động của khoa, vui lòng tham dự đúng thành phần, đủ số lượng, đeo thẻ sinh viên và có mặt lúc 08g30 để điểm danh và ổn định chỗ ngồi.

     Trân trọng./.