Tin tức - thông báo

Sinh viên có nhu cầu thay đổi nơi khám chữa bệnh quý 2/2024 vui lòng đăng ký thông tin

+ Đăng ký theo form: https://forms.office.com/r/iTRq7PY4Zn
+ Danh sách bệnh viện: Xem tại đây
+ Hạn đăng ký tới 07/04/2024

Lưu ý:

+ Sinh viên thực hiện đăng ký bằng mail sinh viên trường cấp có dạng mssv@st.huflit.edu.vn
+ Những sinh viên không thực hiện đăng ký thay đổi, trường sẽ tự sắp xếp bệnh viện
+ Tất cả trường hợp sinh viên đăng ký sai mã bệnh viện, tên bệnh viện hoặc đăng ký vào bệnh viện không nhận đăng ký BHYT QUÝ II/2024 đều bị hủy kết quả đã đăng ký và tự chịu trách nhiệm về đăng ký của mình.