Tin tức - thông báo

Nhằm thuận tiện cho Nhà trường trong việc quản lý dữ liệu và thông báo kịp thời đến sinh viên về những thông tin quan trọng liên quan đến việc học Giáo dục quốc phòng - An ninh, tạo tài khoản đăng nhập và những vấn đề học vụ, sinh hoạt khác trong Nhà trường, Phòng Đào tạo Đại học đề nghị những SV có thay đổi số điện thoại so với trước đây hoặc những SV có tên trong danh sách dưới đây bổ sung ngay số điện thoại cá nhân hiện đang sử dụng, hạn chót bổ sung đến hết ngày 12/4/2024.

Danh sách sinh viên cần bổ sung số điện thoại cá nhân <<Vui lòng xem tại đây>>

Form sinh viên bổ sung số điện thoại <<Vui lòng bổ sung tại đây>>

Lưu ý: Sinh viên nào đã thay đổi số điện thoại cá nhân so với số điện thoại đã đăng ký với Nhà trường trước đây thì liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo Đại học (thầy Minh Duy) để được cập nhật thông tin.

Trân trọng./.