Tin tức - thông báo

 

NGÀY HỌC

GIẢNG VIÊN

LỚP

PHÒNG CŨ

PHÒNG MỚI

Thứ Hai

15/4/2024

Phạm Văn Boong

A23101

A23102

B56, Tiết 123

B56

A23103

A23104

B56, Tiết 456

B56

A23105

A23106

B56, Tiết 789

B6A

A23107

A23108

B56, Tiết 012

B34

Nguyễn Văn Tỉnh

TV2302

TV2307

K51, Tiết 123

K51

TV2303

TV2304

K51, Tiết 456

K51

Nguyễn Đề Thủy

LU2301

LU2302

K51, Tiết 78

K51

TC2301

TC2302

K51, Tiết 90

K51

TC2303

TC2304

K51, Tiết 11-12

K51

Thứ Ba

16/4/2024

Nguyễn Đề Thủy

TM2301

TM2302

TM2303

B56, Tiết 12

B56

T23105

T23106

B56, Tiết 34

B56

T23107

T23108

B56, Tiết 56

B56

T23109

T23110

B47, Tiết 78

B6A

T23111

T23112

B47, Tiết 90

B6A

T23113

T23114

B47, Tiết 11-12

B6A