Tin tức - thông báo

Nhà trường thông báo đến sinh viên học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2024 về học phần lý thuyết (học trực tuyến) như sau:

- Học phần 1,2 Sinh viên sẽ học tại địa chỉ trình duyệt web: http://www.truongquansuquankhu7.vn

- Thời gian học : 00:00 Ngày 15/4/2024 đến 12:00 ngày 15/5/2024 (Hệ thống sẽ đóng sau 12:00 ngày 15/5/2024).

- Thông báo kết quả học : 17:00 Ngày 15/5/2024.

Lưu ý:

  • Chỉ những sinh viên hoàn thành Học phần 1, 2 mới được tham gia học tập trung tại Trung tâm GDQP-AN – Trường Quân sự Quân khu 7
  • Thi kết thúc Học phần 1, 2 tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Quân sự Quân khu 7

 

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN THAM GIA HỌC HỌC PHẦN 1, 2

 Tài khoản:

Số điện thoại SV đã đăng ký với Trường Đại Học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Mật khẩu:

123456

 Lưu ý:

  • Sinh viên xem kỹ hướng dẫn học tập và quy định.
  • Hotline và Zalo tư vấn, giải đáp thông tin: (Giờ hành chính 07:00 - 11:15 \ 13:30 - 16:30)
  • Thầy Trung Cang (0932024788): phụ trách về kế hoạch học tập, thời gian biểu, nội quy sinh hoạt.
  • Thầy Hải Nam (0985970977): phụ trách về chương trình học, nội quy, quy định, tài khoản đăng nhập