Tin tức - thông báo

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vả thông báo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024, Nhà trường thông báo:

1. Hoán đổi ngày làm việc từ ngày 29/4/2024 (Thứ Hai) sang ngày 04/5/2024 (Thứ Bảy) đối với toàn Trường. Các đơn vị trong Trường phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt hoạt động tại Trường.

2. Về công tác dạy – học:

  • Đối với khóa 2021 và 2022: Sinh viên bắt đầu học học kỳ 3 năm học 2023 - 2024 từ ngày 02/5/2024.
  • Đối với khóa 2020: Sinh viên học bù từ ngày 06/5/2024 đến ngày 14/5/2024. Tất cả các lớp của khóa 2020 kết thúc chậm nhất là ngày 14/5/2024.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.