Tin tức - thông báo

Căn cứ kế hoạch năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy về việc tổ chức học tập học kỳ 3 năm học 2023-2024 từ ngày 02/5/2024, cụ thể như sau:

1. Đối với công tác học tập

- Xem thời khóa biểu chính thức từ ngày 15/4/2024 tại Website https://portal.huflit.edu.vn/. Sinh viên đăng nhập trang portal, chọn Tra cứu thông tin / Lịch học để xem thời khóa biểu cá nhân.

- Học kỳ 3 năm học 2023-2024, Nhà trường tổ chức giảng dạy theo phương thức phối hợp (blended learning) dành cho khóa 2021, 2022: 80% nội dung giảng dạy trên lớp (tương đương 80% số tiết) và 20% nội dung còn lại trên Hệ thống quản lý học trực tuyến của trường (HLMS), tại website https://courses.huflit.edu.vn. Lưu ý: không áp dụng hình thức này cho các tiết thực hành.

- Theo dõi thường xuyên thời khóa biểu cá nhân để cập nhật lịch học.

- Kiểm tra email sinh viên (có phần mở rộng @st.huflit.edu.vn) để theo dõi kịp thời các thông báo mới nhất về thời khóa biểu học.

- Thường xuyên vào hệ thống quản lý học trực tuyến của trường để làm bài tập, thảo luận, … (theo yêu cầu của giảng viên phụ trách lớp học phần).

- Trường hợp sinh viên quên mật khẩu email sinh viên vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ qua email, nội dung gửi về email: support@st.huflit.edu.vn.

2. Thời gian triển khai công tác học tập bắt đầu từ thứ Năm ngày 02/5/2024.

Nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy thực hiện nghiêm túc việc học tập theo thời khóa biểu và theo thông báo hướng dẫn từ Nhà trường.