Tin tức - thông báo

Hiện tại, Trung tâm GDQP-AN Trường Quân sự Quân khu 7 đã cập nhật kết quả học phần lý thuyết môn GDQP-AN. Sinh viên có thể tra cứu kết quả theo đường link:

https://tracuu.huflit.edu.vn/gdqp/

Lưu ý:

- Sinh viên nào được thông báo hoàn thành học phần lý thuyết thì đủ điều kiện thi học phần lý thuyết và học tiếp học phần thực hành tại Trung tâm GDQP-AN Trường Quân sự Quân khu 7 theo danh sách đợt 1 hoặc đợt 2 như đã thông báo trước đây.

+ Đợt 1: từ ngày 20/5 đến ngày 31/5/2024

+ Đợt 2: từ ngày 03/6 đến ngày 14/6/2024

- Sinh viên nào được thông báo chưa đạt thì chưa đủ điều kiện học tiếp học phần thực hành tại Trung tâm GDQP-AN Trường Quân sự Quân khu 7 năm nay và sẽ đăng ký học lại với khóa sau. Danh sách sinh viên chưa đạt <<xem tại đây>>