Tin tức - thông báo

Từ năm học 2024 – 2025 trở đi, sinh viên khóa 2023 sẽ tự đăng ký môn học trực tuyến, sinh viên vui lòng tham khảo hướng dẫn sau và thời gian thao tác thử nghiệm đăng ký môn học, cụ thể như sau:

1- Hướng dẫn đăng ký môn học << xem chi tiết tại đây >>

2- Hệ thống đăng ký môn học thử nghiệm

2.1. Thời gian đăng ký thử nghiệm từ thứ Tư, ngày 26/6/2024 đến thứ Sáu, ngày 28/6/2024

2.2. Trang thử nghiệm đăng ký môn học: https://portal-demo.huflit.edu.vn/

2.3. Tài khoản đăng nhập:

- Tên đăng nhập: [Mã sinh viên]

- Mật khẩu: [ddmmyyyy]

Trong đó [ddmmyyyy] là ngày tháng năm sinh của sinh viên. Ví dụ: sinh viên A có ngày sinh là 02/12/2005 thì mật khẩu là: 02122005.

Lưu ý: Trong quá trình đăng ký, sinh viên vui lòng thao tác đăng ký bằng cách click vào mục “Ngoài kế hoạch” thay vì “Đúng kế hoạch”. Do dữ liệu đăng ký là học kỳ 3 năm học 2023 – 2024, kế hoạch chính khóa dành cho khóa 2023 chưa có thời khóa biểu trong học kỳ này. Sinh viên thao tác [Đăng ký] / [C.Nhóm] / [Hủy] để thực hành.

3- Lưu ý quan trọng

- Trước mỗi học kỳ bắt đầu, trường sẽ có thông báo đăng ký môn học, sinh viên lưu ý xem thông báo trên trang portal.

- Trang web chính thức đăng ký môn học tại địa chỉ https://portal.huflit.edu.vn/, không phải trang thử nghiệm.

- Tài khoản đăng nhập thông qua tài khoản email do trường cấp, không sử dụng tài khoản thử nghiệm.

- Sinh viên tự bảo quản tài khoản email cá nhân, nếu có thắc mắc nào liên quan sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin – Dữ liệu, qua email support@st.huflit.edu.vn

- Liên quan đến đăng ký môn học, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Đại học, qua email dkmh@huflit.edu.vn