Tin tức - thông báo

Sinh viên có nhu cầu thay đổi nơi khám chữa bệnh quý III / 2024 vui lòng đăng ký thông tin :

+ Đăng ký theo form: https://forms.office.com/r/LwgqrDFJWA

+ Danh sách bệnh viện: https://www.blogbhxh.com/danh-sach-kcb-tp-ho-chi-minh-1050

+ Hạn đăng ký tới 05/07/2024

Lưu ý:

+ Sinh viên thực hiện đăng ký bằng mail sinh viên trường cấp có dạng mssv@st.huflit.edu.vn

+ Những sinh viên không thực hiện đăng ký thay đổi, trường sẽ tự sắp xếp bệnh viện

+ Tất cả trường hợp sinh viên đăng ký sai mã bệnh viện, tên bệnh viện hoặc đăng ký vào bệnh viện không nhận đăng ký BHYT QUÝ III/2024 đều bị hủy kết quả đã đăng ký và tự chịu trách nhiệm về đăng ký của mình.