Tin tức - thông báo

Nhà trường thông báo về ký hiệu phòng học và các cơ sở (cập nhật bổ sung - ngày 09/07/2024) như sau:

 • Kí hiệu A.., B.., HT6, LAB, PM..: Cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh (Quận 10)
 • Kí hiệu C..: Cơ sở M4-M7-M9 Thất Sơn (Quận 10)
 • Kí hiệu D..: Cơ sở 298-304 Cao Thắng (Quận 10)
 • Kí hiệu K..: Cơ sở 32 Trường Sơn (Quận Tân Bình)
 • Kí hiệu HA.., HB..: Cơ sở Hóc Môn (Quốc lộ 22, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn)
 • Kí hiệu G..: Cơ sở 52-70 Ba Gia (Quận Tân Bình)

Cơ sở học các môn Giáo dục thể chất:

 • Cơ sở Hóc Môn: HB0601, HB0602-1, HB0602-2, HB0602-3, HB0602-4, HB0701, HB0702, HB0703, HB0704
  • HSSK1, HSSK2: Sân sự kiện
  • HSĐN: Sân đa năng
  • HSBĐ: Sân bóng đá
  • HPKB1, HPKB2, HPKB3: Sân Pickleball
 •  HBL1: Hồ bơi 317 địa chỉ 139 Đ Lê Lợi, Tân Hiệp, Hóc Môn