Tin tức - thông báo

Căn cứ quyết định số 01/QĐ-ĐNT ngày 03 tháng 01 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Nhà trường;

Nhằm bảo đảm việc sử dụng hiệu quả, an ninh an toàn hệ thống Email “@st.huflit.edu.vn”, Trung tâm Công nghệ thông tin và Dữ liệu thông báo về việc thu hồi, xóa tài khoản Email của sinh viên đã tốt nghiệp, thôi học sau 06 tháng.

Thời gian thu hồi, xóa tài khoản Email: từ ngày 19/7/2024.

Đề nghị các Anh, Chị cựu sinh viên thuộc diện thu hồi, xóa tài khoản Email vui lòng sao lưu dữ liệu trước ngày 18/7/2024.

Trân trọng./.