Hệ thống tra cứu tuyển sinh năm 2021
(theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021)


Vui lòng nhập đầy đủ số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước như đã ghi trong Phiếu đăng ký xét tuyển
Nếu có sai sót thông tin, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo qua email: daotao@huflit.edu.vn

Số báo danh, số CMND/thẻ căn cước:
Thí sinh đóng học phí và làm thủ tục nhập học từ ngày 20-22/9/2021 (theo hình thức trực tuyến).
Vui lòng xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học tại: https://huflit.edu.vn