Hệ thống tra cứu tuyển sinh năm 2023


Vui lòng nhập đầy đủ số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước như đã ghi trong Phiếu đăng ký xét tuyển
Nếu có sai sót thông tin, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo qua email: daotao@huflit.edu.vn

Số báo danh, số CMND/thẻ căn cước:
Thí sinh đóng học phí và làm thủ tục nhập học từ ngày 19-21/9/2023
Vui lòng xem hướng dẫn làm thủ tục nhập học tại: https://huflit.edu.vn
© Copyright 2020 huflit.edu.vn. All rights reserved
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HUFLIT)

828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
(+84 28) 38 632 052 - 38 629 232 - Fax: (+84 28) 38 650 991
contact@huflit.edu.vn