Tin tức - thông báo

Sinh viên khóa 2023 đặc biệt lưu ý:

1- Thời gian bắt đầu: từ thứ Hai, ngày 18/9/2023 tại tất cả các cơ sở của trường. Xem lịch học chính thức từ thứ Bảy ngày 16/9/2023.

2- Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân trên trang portal để xem TKB cá nhân << xem thêm hướng dẫn tại đây >>, xem lịch học từ tuần thứ 4.

3- Sinh viên cần đối chiếu số lượng môn học trong TKB cá nhân với Chương trình đào tạo được công bố << tại đây >>, trường hợp thiếu môn, sinh viên cần liên hệ ngay phòng Đào tạo Đại học để được giải quyết trong tuần học đầu tiên.

Lưu ý: Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc chỉ học 01 "ngoại ngữ 2" trong số 04 "ngoại ngữ 2" được công bố trong chương trình đào tạo của ngành.

 

Xem thêm bài viết tổng hợp hướng dẫn khác tại đây.

 

Xem thêm thông báo triển khai học tập đối với sinh viên khóa 2023 trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

 

Xem thêm Kế hoạch năm học 2023 - 2024 của trường